Nakupuji ze zahraničí. Co DPH a clo?

Nakupujete přímo ze zahraničí, Váš nákup tedy podléhá celním poplatkům. Kdy budu platit DPH a kdy clo? Kdy se mne naopak celní poplatky netýkají?

Nakupování v zemích mimo EU

Tady velmi záleží na tom, jakou má balíček hodnotu. Podle toho se totiž vyměřuje daň z přidané hodnoty a případně ještě clo.

Pokud je úhrnná hodnota zásilky nad 22 eur, platíte pouze DPH. Pokud je vlastní hodnota zásilky nad 150 eur, platíte i clo.

Poplatky, které se vás při přebírání zboží mohou týkat, jsme přehledně znázornili v tabulce.

Vlastní hodnota zboží Platím DPH? Platím clo?
0 až 22 eur Ne Ne
22 eur až 150 eur Ano Ne
nad 150 eur Ano Ano

Vlastní hodnotou zboží se myslí samotná cena za dané zboží. Poštovné do této částky započítáváno není. Pokud si tedy například objednáte příze, které budou stát 20 euro či ekvivalent 20 eur, netýkají se vás žádné poplatky. I kdybyste ale s cenou poštovného překročili hranici 22 eur, z hlediska DPH a cla na tom nezáleží. Poštovné se do hodnoty zboží nepočítá.

Získejte 

Jestliže si ale objednáte například za více než 22 eur, částka mezi 22 eury a 150 eury, zaplatíte pouze DPH. Sazba DPH činí 21 %. V tomto případě se však DPH bude vypočítávat i z poštovného. Pokud stojí zásilka 30 eur a poštovné 5 eur, platíte DPH z částky 35 eur.

V případě, že si ale objednáte zboží za více než 150 eur, musíte už zaplatit nejen DPH, ale i clo. I v tomto případě se clo bude vypočítávat i z poštovného. Jinými slovy, zboží bude stát 149 eur a poštovné 5 eur. V takovém případě nepřesáhnete hranici pro osvobození od cla, protože vlastní hodnota zboží nepřekročila 150 eur. Zaplatit musíte jen DPH z částky 154 eur. Pokud bude zboží stát 151 eur a poštovné 5 eur, pak už clo platit musíte. Budete jej však platit z částky 156 eur, protože od 1. května 2016 se do částky k proclení započítává i cena poštovného. DPH pak zaplatíte z částky 156 eur + vypočítané clo.

A ať už vám vyměří clo jakékoli výše, musíte jej zaplatit, i kdyby to bylo jen 20 Kč. Do 30. dubna 2016 platilo, že pokud bylo vyměřené clo do částky 10 eur, bylo vám odpuštěno. To už ale od 1. května 2016 neplatí.

Sazba cla není jednotná pro všechny typy zboží, které vám přijdou. Závisí to na sazebním zařazení zboží celní správou. Kam je vaše zboží zařazeno, si můžete vyhledat v příslušném seznamu celní správy.

DPH je jednotné a vždy v sazbě 21 %. Vypočítává se však z ceny zboží + poštovné + případné vyměřené clo.


Většina zásilek i objemnějších i dražších projde celnicí bez problémů a tyto poplatky nejsou po Vás požadovány, ale mohou být. Je třeba s tím tedy počítat a pokud účtovány nejsou, můžete se radovat :-)

Pokud jste podnikatel a použijete zboží pro další prodej, JE VAŠE POVINNOST odvést DPH a clo VŽDY, pokud zásilka přesáhne výše uvedenou hodnotu. Obraťte se tedy na celní úřad v místě svého bydliště.